Efter min förra post påpekade Anders Lindbäck bland annat att punkt 14.2 i dagordningen var lite konstig och möjligen stred mot punkt C01 från årsmötet 2010. Jag antar att han menar denna text i dagordningen:

PL ser gärna att styrelsen med omedelbar verkan drar in den överrullning från år till år som nu finns på tex de lokala budgetarna. Det är en mycket god tanke som jag gärna återinför när vi har bättre ekonomi, men i knapra tider leder det till sämre styrning av tillgångarna och det kan leda till likviditetsproblem.

Jag hittade protokollet från årsmötet här och kunde då läsa följande beslut.

4.4.01.06 (C01) Slutvotering: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010
Mötet beslutar:
(C01-012) att partistyrelsen på den lokala organisationens begäran beviljar minst en person i den lokala organisationen
rätten att för partiets räkning ingå avtal inom ramarna för den lokala verksamheten och den lokala organisationens
ekonomiska likviditet.
(C01-013) att alla resurser erhållna genom att ställa upp i lokala val t.ex. donationer, bidrag, partistöd, återbetalning av
kostnader för röstsedlar, rätten att tillsätta arbetstillfällen osv skall förvaltas av den lokala organisationen och användas
för den lokala verksamheten, inom de ramar som styrelsen ställer upp.
(C01-014) att partistyrelsen skall se till att partiet har den infrastruktur som behövs för att se till att det är möjligt för
den lokala organisationen att förvalta de lokala resurserna och tillhandahålla det utan kostnad för den lokala
organisationen.
(C01-015) att den lokala organisationen löpande bokför och redovisar sin ekonomi i partiets gemensamma system för
detta, enligt styrelsens riktlinjer. Styrelsen ska säkerställa att de lokala organisationerna ges rätt verktyg för att effektivt
kunna hantera sina lokala ekonomiska angelägenheter, såsom möjlighet till förskottsutbetalning, betalning via faktura,
handkassa och liknande.
(C01-016) att inget i denna motion ska tolkas som bindande för formerna för styret av den lokala organisationen.
(C01-017) att styrelsen ges i uppdrag att utforma ett ramverk för att ge de lokala medlemmarna demokratiskt inflytande
över de lokala partimedlen, och att implementera detta i tid till att eventuellt lokalt partistöd delas ut.

Nu gäller ju egentligen hela denna punkt hur pengar ska hanteras efter att vi *host* vann valet 2010, men det var ju andemeningen som åberopades.

Det är nog mest denna bit som är extra intressant:

(C01-013) att alla resurser erhållna genom att ställa upp i lokala val t.ex. donationer, bidrag, partistöd, återbetalning av kostnader för röstsedlar, rätten att tillsätta arbetstillfällen osv skall förvaltas av den lokala organisationen och användas för den lokala verksamheten, inom de ramar som styrelsen ställer upp.

Det är svårt att tolka det som annat än att donationer till lokal organisation (vilket till exempel kan göras genom att följa instruktonerna i bilden till höger) ska förbli i den lokala organisationen.

En av orsakerna till att vi så ihärdigt försökte starta en förening lokalt här i Västerås var för att kunna starta ett konto där vi kunde ta emot donationer. Vi blev dyrt lovade av dåvarande partiledare att detta inte var ett problem utan skulle lösas på annat vis. Lösningen blev att vi använder vår budget som “konto”, vilket har känts fel från början eftersom en budget normalt inte beter sig på det sättet.

Som jag skrev i min kommentar;

Klart för mig är i alla fall att de pengar som donerats specifikt till lokala organisationer inte bör ”försvinna” på det sätt som jag får för mig föreslås. Möjligen att man kan övergå till icke-överrullande budgetar i förlängningen, men det kräver i så fall att man löser det ursprungliga problemet; lokala organisationer har inga konton att spara pengar på och har då istället fått ”pengar på banken” i form av budget.

Som jag ser det kan det ge mer aktivitet, men kommer kosta genom att man behöver sätta reda pengar på konton åt de lokal-org:ar som samlat ihop dem, och genom att fler kommer plocka ut pengar när budgetar inte kan sparas längre. Det blir dock mer rättvist mot aktiva kommuner och valkretsar.

Anledningen till att jag tycker det blir mer rättvist för aktiva lokala aktivister att skippa överrullningen är av den orsaken att om vi bortser från de donerade pengarna och lägger undan dem, då kommer en aktiv kommun i ha samma summa varje år, medan den inaktiva grannkommunen inte plötsligt kan plocka ut 5 gånger så mycket (förutsatt total inaktivitet i 5 år). Aktivitet ska löna sig, men donationer får inte försvinna hur som helst. Det är om inte annat oärligt mot den som donerat.

Jag tror att det bästa i nuläget är att låta det hela bero. Dock tror jag ju i och för sig att om man vet att budgeten inte ligger kvar nästa år är man inte lika sparsam. Det är bra om man utgår från att någonting vettigt görs för pengarna. Frågan är bara om vi har råd med det? Och ska det ändras behöver de donerade pengarna (om det finns några) hanteras.

Somliga bränner pengar snabbare än andra

 

PS. Som lite kuriosa dök min bloggpost där jag bad om pengar till valstugan upp under min förra bloggpost när jag skulle länka till kommentarerna. Det tyckte jag var roligt.