Det sitter en grej där!

Av Vidde

Jag har nog spänt kedjan på min cykel 10 gånger nu. Jag har åtminstone satt fast den igen så många gånger efter att den hoppat. När kedjan hoppar medan man står upp och tar i medan cykeln håller en hög hastighet kan det bli hål på knät. Min pappa visade hur man spänner kedjan på…