Moderaterna har tydligen ändrat sig i frågan om datalagring. Svd ser det som att de backar, men är det inte så att de bara konformerar sig med resten av regeringspartierna?

Kan det inte vara så att de blivit lovade någonting för det? Det är ju bara spekulation från min sida, men det betyder ju inte att det inte är sant.

Vad Svd missar är att Moderaterna visserligen har ändrat kraven, men att de inte alls backar. De vill fortfarande lagra vem jag pratat med, hur länge, och vart jag varit när jag gjort det.

Beskedet tas emot med glädje av de tre andra regeringspartierna. Men fortfarande finns det frågor att diskutera. På ytterligare två punkter kan regeringspartierna tänka sig att gå längre än vad EU-direktivet kräver.

Det handlar dels om att lagra information även om misslyckade telefonsamtal, till exempel samtal där den som blev uppringd inte svarade. Dels handlar det om att telefonoperatörerna inte bara ska lagra information om var ett mobiltelefonsamtal påbörjades, utan också var det avslutades. Därmed ska polisen kunna se hur en person har rört sig.

Jag kan förstå nyttan med detta i en brottsutredning, men man måste ställa sig frågan om det är värt det. Är det värt att montera ner vår personliga integritet?

Att lagra information i sex månader innebär fortfarande att informationen lagras.