Twitter Weekly 2009-03-15

Av Vidde

bloggy verkar inte funka speciellt bra i internet exploder. Men man slipper den jobbiga genomskinligheten. Går den att stänga av? # har stressat runt färdigt för idag nu… # Av 18 punkter på TODO-listan är 7 avklarade och 2 betraktade som icke nödvändiga åtgärder. # Meh, hittade ett annat TODO-dokument. Nu är punkterna 23 st,…