Jag råkade sätta mig bredvid Urban Rybrink innan ett seminarium om digitala bibliotek igår. Eller råkade och råkade. Min strategi är att sätta mig bredvid någon när jag kommer och hoppas att de har intressanta saker att säga i ett samtal före seminariet. Kommer man en halvtimme i förväg är det nog det bästa sättet att fördriva tiden, skulle jag tro. Hittills har det fungerat över förväntan.

När jag presenterade mig som piratpartist ville Urban genast berätta att Mackans bloggpost om deras möte häromdagen kanske inte fick alla fakta rätt, men att andemeningen i alla fall var korrekt.

Sedan berättade han länge om alla de problem som kan uppstå, inte vid tolkningen av det inskannade materialet, utan just vid inskanningen. Riktigt gamla böcker behöver dokumenteras på fler sätt än att just orden läses in. Eftersom de är handskrivna kan det vara av stort värde att kunna studera handstilen senare.

Urban berättade om en bok som var en meter lång och handskriven av en munk för mycket länge sedan (jag vill säga 1600-tal, men jag är inte helt säker på att jag minns rätt). Det är liksom inte bara att lägga den i kopiatorn. 😉

Jag är väldigt glad och tacksam att jag fick det samtalet. Det gav massor med inblick i problematik som jag antagligen fortfarande inte förstår fullt ut.

Seminariet var fruktansvärt intressant. Vi fick bland annat höra att vi har varit i det digitala samhället ganska länge. Vi har en allmänning av kunskap som medborgare vill ha tillgång till, men vi har i politiken fastnat i teknikspecifika diskussioner.

Det var ju skönt att höra att det inte bara är Piratpartiet som kan fastna där, tyckte jag. På det stora hela tyckte jag att det var många piratiska värderingar som kom fram. Till exempel att glappet mellan att en film går på bio och att den finns tillgänglig på DVD nästan tvingar fram piratkopiering. Jag skulle ju önbska att DVD-skivorna såldes vid utgången när man just sett filmen och är som mest pepp på den…

Jag var nog inte ensam om att känna de piratiska värderingarna i rummet, för när en kvinna i panelen uttryckte att “biblioteken kanske är de nya piraterna” var det som att alla nickade i samförstånd.

image

Det pratades även om att politiker behöver skapa strategi för de ytterligare tekniksprång som behöver göras, och tillse att strukturen blir rätt, för det är dyra saker som byggs upp nu. Då menades att man behöver skapa en övergripande strategi och kanske samma datasystem över hela landet som sedan kan fyllas med innehåll efter behov. Så att inte varje bibliotek eller landsting behöver uppfinna hjulet.

Det hela avrundades med meningen “Kultur och kunskap måste vara tillgängligt inte teknikspecifikt”. Jag tyckte det var vackert.