Igår hade jag lite svårt att hitta information om den avstängda eleven på Mälardalens Högskola (MDH). Jonas visade mig sedan Aspera’s blogginlägg som i sin tur länkar till ekuriren.

Jag läser artikeln och förundras. Antingen är eleven någon form av hacker, eller så har MDH släppt på säkerheten sedan jag gick där sist. När jag gick där gick det nämligen inte att installera några program på datorerna, för det gick bara att skriva till H:, där man hade sin lilla hemmamapp.

Nu vet jag förstås inte om det kanske går att köra “ett fildelningsprogram”, som det så utförligt är beskrivet i artikeln, utan att installera på C: men om inte bör nog MDH fundera på varför eleven lyckades genomföra det hela.

Jonas Nordgren, som varit i kontakt med jurist vid MDH, har fått beskedet att avstängningen är till följd av att eleven brytit mot de ordningsregler skolan satt upp. Vi antar att det gäller “brottslig verksamhet”, men det är upp till Columbia Pictures, som kommer med anklagelserna att gå till polisen.

Enligt telefonsamtalet Jonas haft med jurist vid MDH ska IT-chefen fått beskedet att olaga fildelning skedde vid ett visst IP-nummer, varpå han gick till den aktuella salen där eleven satt. Exakt vad som hände sedan är oklart, men elven, som alltså nu nekar till gärningen, ska ha haft fildelningsprogrammet igång i bakgrunden medan han utförde skolarbete.

Intressant är att Jonas fått beskedet att det inte går att bli avstängd endast från datorsalarna, utan att man antingen är avstängd från skolan eller inte. Medan det i ordningsreglerna för datasalarna står att läsa:

Efter utredning beslutar MDH:s säkerhetsansvarige tillsammans med berörd akademi/avdelning om brott begåtts och om straffpåföljd. Minimistraff för brott mot reglerna är 1 månads avstängning från all datorverksamhet inom MDH:s domän eller domän som administreras av MDH. Avstängningstiden kan dock variera beroende på “brottets” karaktär. Strafftiden börjar räknas från det datum då utredning fastslagit att regelbrott begåtts.

Emil Isberg likställer avstängningen med frihetsberövande, och även om jag inte riktigt kan hålla med helt och hållet så ser jag definitivt en poäng med resonemanget. Dock tycker jag att det mer är som att bli bannlyst från vissa delar av samhället om man blir av med sin tillgång till internet, vilket är mycket allvarligt.

Anders Lindbäck undrar vart de mänskliga rättigheterna tagit vägen och ifrågasätter om man inte är oskyldig tills motsatsen har bevisats.

Scaber Nestor kallar MDH’s ledning för “jävla kötthuvuden”.

Samtidigt övervakar stadens skolor sina elever och tycker att det hjälper mot skadegörelse och DN aprilskämtar om “nöjessurfning”.