Jag fick beslutet från MDH (som jag skrivit om i mina två senaste blogginlägg) av Jonas och ser att det är utförligt utrett att eleven faktiskt haft igång uTorrent och sedan tagit bort det. Att han har brutit mot skolans regler är därför ganska uppenbart, och det är korkat och så vidare.

Som jag skrev i mitt förrförra inlägg ska skolans datorer användas för undervisning och ingenting annat.

Vad han laddat ner verkar inte vara utrett, och det är väl upp till polisen att göra om det kommer en anmälan.

Däremot tycker jag det är fel att fildelning är olagligt, men det är en åsikt jag inte förväntar mig att högskolan ska ta hänsyn till förrän lagarna skrivits om. Hade fildelarna lyckats förstöra filmindustrin redan så att det bara fanns lagliga filer på nätet hade vi haft mindre problem också, även om kulturspridning fortfarande ska ske när man kommer hem (såtillvida det inte rör sig om filer man behöver för undervisningen, men jag antar att man då får dem från skolan eftersom man inte får tanka hem dem).

En annan sak jag tycker är fel är när stora företag skriver brev med syfte att skrämmas och jag tycker inte om att de lyckas. Med lyckas menar jag att det i beslutet står:

Mot bakgrund av att [eleven] ägnat sig åt olaglig verksamhet i högskolans datorsal vilket, enligt det brev som högskolan erhållit av EC, kan innebära allvarliga konsekvenser för högskolan, finner nämnden att [elevens] agerande i allra högsta grad utgjort störande verksamhet i en s.k särskild inrättning i högskolan. Nämnden finner med hänsyn tagen till omfattningen av nedladdningen att en avstängning endast från högskolans lokaler inte är en tillräcklig disciplinär åtgärd utan att en avstängning i sex veckor är en väl avvägd påföljd. (min fetstil)

Jag väljer att inte publicera elevens namn trots att skolan tydligen lämnar ut det. Det tycker jag inte heller är riktigt rätt, men det är min personliga åsikt. Vad lagar och regler säger om det styr jag inte över.

Högskolan blir alltså allvarligt rädd av brevet de fått. Det var precis syftet med det. Högskolan väljer att ta i så mycket de kan mot eleven och stänger av honom i sex veckor. Någon utredning om han verkligen lyckats tanka hem 26 långfilmer på drygt två och en halv timme ser jag inte, men högskolan har väl rätt fet lina, så jag antar att det är möjligt.

Vidde har litet räkne-exempel:

Vi antar att man tankar 26 filmer som ryms på CD. En CD är 750MB.
750MB*26*8*1024*1024=163577856000b

Eleven var inloggad 14:50-17:33
10+2*60+33=43+120=163m=9780s

Detta ger 163577856000b/9780s=16725752,15 b/s=16333,74 Kb/s=15,95Mb/s

Jag antar att man har typ 100Mb/s när man sitter inne på högskolan, men man kan ju undra om inte någon på IT-avdelningen reagerar om någon sitter och drar 16Mb/s i över två timmar (om jag nu räknade rätt, men rimlighetsbedömningen säger att det borde stämma. När jag har räknat fel får man svar av typen “Internet borde börja glöda om du tankar så fort”)… Iofs bör hastigheten ha varit högre, för han hann ju med att ta bort uTorrent också, men det kanske går ganska fort.

Det står även i beslutet att:

Möjligheten att utdela varning kan utnyttjas vid smärre förseelser. Avstängning för längre tid än tre månader bör endast ske vid upprepade förseelser eller synnerligen grova fall som tex plagierande av uppsats.

I artikeln i ekuriren står att läsa att:

Två andra elever stängs också av då de är misstänkta för att ha plagierat tentor.

De stängs av i fyra veckor.

Antagligen ska man inte dra några likhetstecken där.