Jag läser på Jonas blogg att en elev på Mälardalens högskola anklagats för att använda skolans datorer för fildelning och som till följd av denna anklagelse blivit avstängd från studier i sex veckor.

Alla som pluggat på högskolan vet att det inte går att klara kurser om man skippar för många lektioner. Ska man vara borta sex veckor får man ta den kursen en annan termin. Jag vet inte riktigt hur skolan har hanterat det.

Två saker slår mig i den korta artikeln.

Två andra elever har försökt fuska på tenta. Hade de lyckats utan upptäckt hade de fått ett högre betyg än deras kunskaper egentligen skulle varit grund för. Samtliga kurskamraters betyg hade då blivit mindre värda. Om en person med MVG visar sig inte kunna något hos en arbetsgivare kommer denna arbetsgivare antagligen inte att sätta så stort värde vid betyget för nästa sökande.

Tentafusket straffades med fyra veckors avstängning. Det anses alltså inte lika allvarligt som fildelning.

Den elev som stängts av för fildelning har blivit anklagad för fildelning via skolans datorer. Det står som fakta i artikeln att han eller hon faktiskt gjort det. Nu vet jag ingenting om huruvida det faktiskt skett, men ska inte ett brott utredas? Är det verkligen skolans ansvar att 1) utreda och 2) döma ut straff för brott mot Svea Rikes lag? Är det inte meningen att polisen ska ha något finger med i spelet? Jag hoppas och tror att de antagligen skulle döma ut ett annorlunda straff än förbud att beträda skolan (eller vad nu avstängning från studier innebär, man kan ju fortfarande läsa i sina böcker och på internet, om man inte är avstängd därifrån också).

Om jag begår vilket annat brott som helst i skolans lokaler tror jag inte att man skulle göra något annat än koppla in polisen och låta dem ta hand om det. Eller är det specialregler som gäller så fort man befinner sig på en skola? Ibland får man ju lite den känslan.

För det första anser jag inte att fildelning skadar någon annan. En person ser saker den inte skulle sett om den inte fildelat. Jag har redan hört om för många studier som visar att fildelare betalar för mer kultur än andra, så någon ekonomisk förlust är det inte tal om. Så varför i hela fridens namn tycker Mälardalens Högskola att det är så hemskt att denna elev viljat berika sig mer utöver skolans riktlinjer?

Nu var det väl kanske korkat att använda skolans dator till detta, för de ska ju användas i utbildningssyfte, men sätt saker och ting i proportioner till varandra, snälla!

För det andra. Om vi nu ska komma överens om att det är förbjudet att se på film så är det väl en och samma myndighet som ska ta hand om utredning och straff. Jag vill inte se någon fälld utanför domstol, tack. Men med en justitieminister som tar en vecka på sig att komma på varför det är olämpligt att hänga ut folk innan de är dömda kanske det inte är så konstigt om resten av institutionerna i samhället beter sig konstigt.

På jobbet idag var det vilda diskussioner om blockeringarna av nätet som finns i Kina. Är detta första stegen till att hamna där?