Infrastrukturminister Åsa Torstensson tycker inte att det är bra med ett tillägg till Telekompaketet som försvårar avstägning av människors internet. Hon är infrastrukturminister. Känner hon inte igen samhällets infrastruktur när hon ser den? Att stänga av någon från internet är att stänga av personen från att läsa tidningar, kommunicera och skaffa sig information. Att följa med i samhällsdebatten eller tillgodogöra sig kunskap som andra samlat i ett lättillgängligt bibliotek. Man försvårar också för denna person att boka biljetter (det finns tillfällen då det inte går utan tillgång till internet) för olika evenemang.

Stänger man av någon från vägnätet går det fortfarande att ta sig fram. Det tar bara mycket längre tid. Detsamma gäller för internet.

Då är det inte för mycket begärt att det åtminstone krävs ett domstolsbeslut för att avstängning ska ske. Att det inte finns något i Telekompaketet som talar om när man ska stänga av någon är inte skäl att inte reglera avstängning. Tvärt om. Att det inte finns definierat gör bara det hela mer godtyckligt.

Men nu tycker ju åtminstone EU-parlamentets industriutskott att tillägget ska med, så det verkar finnas hopp för mänskligheten! Speciellt för fransmännen.

[I Frankrike] förbereds ett system där illegala fildelare ska kunna stängas av genom ett myndighetsbeslut.