magiskt ljus
miljoner partiklar av glädje
ett täcke över allt som behövde glömmas bort

Jag glider fram över snön
Världen är dämpad
Mina tankar fyller rymden

Solen i ansiktet
Frusen andedräkt
det enda som existerar är nu