ord utan mening
mening utan ord

missförstådda självklarheter som ingen uttalade
frågor som aldrig ställdes

en dissekerad verklighet som gått sönder
analys som förtär sanningen

mörker inom ett jag som aldrig blev bestämt
attraktion till en motsats att identifiera sig med