This is not depressing!

Av Vidde

The moon is hanging upside down My heart is racing faster than my speeding car Darkness surrounds my headlights Distant voices Ignoring my pain Watching invisible light I was born to walk alone down this road I know exactly where it ends I am going home

Som vintern borde vara

Av Vidde

magiskt ljus miljoner partiklar av glädje ett täcke över allt som behövde glömmas bort Jag glider fram över snön Världen är dämpad Mina tankar fyller rymden Solen i ansiktet Frusen andedräkt det enda som existerar är nu

Ord utan mening

Av Vidde

ord utan mening mening utan ord missförstådda självklarheter som ingen uttalade frågor som aldrig ställdes en dissekerad verklighet som gått sönder analys som förtär sanningen mörker inom ett jag som aldrig blev bestämt attraktion till en motsats att identifiera sig med