En anonym kommenterare tyckte “FOTBOJA i 4år eller EU på livstid. Lätt val…”.

När man läser vad IPRED2 kan innebära är man ju böjd att hålla med.