Resultatet ska inte ses som representativt för allmänheten och inte heller för Internetanvändare eftersom urvalet av de röstande är okontrollerat. Det bör alltså tolkas med viss försiktighet.

Så står det under resultatet av deras webbfråga. Det sammanfattar ganska bra vad jag tycker om webbfrågor. Man kan bli lite irriterad när folk tar sådana webfrågor på fullaste allvar…

Tags: