Ursäkta, men vi bor inte i USA!

Av Vidde

Johanna säger att det är obligatorisk läsning, denna krönika. Och visst kan Lagercrantz ha en poäng i vissa saker han skriver. Men en sak stör mig något enormt: Vi bor inte i USA! Jag vet att de bara kan välja mellan tre saker; ena snubben, andra snubben (som är nästan likadan som den första snubben)…

Oöppenhet och avsaknad av information i största allmänhet…

Av Vidde

…verkar råda i Sverige. Tack vare internet kan information ta sig mycket snabbt mellan människor. Men gör den alltid det? Det finns ju så mycket information, så varje person måste sålla hej vilt för att kunna ta till sig något alls. Vem har inte hört orden “det nya kunskapssamhället”? Jag tycker mig åtminstone minnas någonting…

Lars Leijonborg för kulturspridning?

Av Vidde

Här hade jag tänkt skriva en post om det orimliga i att tycka att bibliotek med gratis utlång av böcker ska vara lagligt, medan fri spridning av musik ska vara olaglig. Detta med anledning av vad Lars Leijonborg sa i partiledarutfrågningen på svt. Där sa han nämligen att biblioteken är viktiga för den fria kulturspridningen.…