När jag bloggar om något jag hört om berättar jag var jag hört det. Har jag läst om något jag bloggar om på nätet, då är det självklart för mig att jag länkar till det. När expressen skriver om en undersökning som det förhoppningsvis har läst, då är det inte lika självklart att det talas om var man kan ta del av undersökningen det handlar om.

Det senaste är det här med vilka droger som är farligast. Peter har uppmärksammat den här artikeln (som jag även hörde Mind prata om), där expressen skriver om det hela. Men de skriver som vanligt inte ett ord om hur slutsatserna i undersökningen dragits, och på exakt vilka grunder. Om man tänker sig att slutsatsen “alkohol är farligare än LSD” kan dras genom att fler har dött av alkohol än av LSD (under vilken tidsperiod? i vilket geografiskt område? Även kallat avgränsning), då kan jag säga på en gång att undersökningens slutsatser inte är vatten värda, efter som man också måste ta i beaktande en hel rad andra faktorer, som tex hur många som tagit drogen och i vilken utsträckning.

Andra saker som kunde vara intressanta för analys av mätresultaten är hur folk förhåller sig till drogen. Om drogen klassas som ofarlig och därför intas i större mängd och vid flera tillfällen än en som av samhället och individ anses livsfarlig, spelar det då in? Självklart!

För att verkligen ta reda på vilka droger som är farligast, om det ens går, måste man samla ihop en ansenlig mängd människor som aldrig hört talas om någon av drogerna, och sedan slå i dem att de är likvärdiga. Sedan måste man iakta dem länge. Kanske hela deras liv. Ett sådant experiment är knappast genomförbart, så man får förlita sig på genomförbara undersökningar. Som den expressen skriver om.

Problemet är att man alltid måste vara källkritisk, men när man inte har tillgång till källan är det väldigt svårt. Och om jag ska bedöma hur trovärdig expressen är, då får de inte många poäng…

Tags: