“Vi vill att skyddstiden, alltså ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, reduceras avsevärt till att gälla under exempelvis fem år från verkets publicering.”

Den meningen kan jag inte förlika mig med. Jag är för ickekommersiell spridning av allting. Hur mycket som helst. Men har jag gjort en låt till exempel, då vill jag ha rätt till den hela mitt liv. Faktiskt. Jag vill ha pengar om andra tjänar pengar på vad jag har gjort. Kalla mig snål, då! Men det som är mitt idag, det vill jag ska vara mitt imorgon. Sen hur mycket pengar som ska tillfalla mig är en helt annan fråga. Kanske man kan cappa på nåt sätt så att mina pengar inte får överstiga nån viss procent av vad andra tjänar på mina verk. Det ska alltid vara lönsamt för dem, annars hämmas kulturen. Jag vill inte hämma kulturen. Men jag vill ha rätt till det som är mitt.

Men jag hoppas att jag har missuppfattat hela grejen nu, och att Piratpartiet fortfarande är ett bra val. Jag ska utreda det senare/en annan dag. Nu ska det inhandlas alkohol. Party at my place!