Piratpartiet igen

Av Vidde

“Vi vill att skyddstiden, alltså ensamrätten att framställa kopior av verket för kommersiellt bruk, reduceras avsevärt till att gälla under exempelvis fem år från verkets publicering.” Den meningen kan jag inte förlika mig med. Jag är för ickekommersiell spridning av allting. Hur mycket som helst. Men har jag gjort en låt till exempel, då vill…

Piratpartiet

Av Vidde

“…Staten skall i alla övriga fall utgå från att dessmedborgare är oskyldiga och lämna dem ifred.” – Piratpartiets principdeklaration 3.0 Vilken bra mening! Det kanske blir dem jag röstar på iaf. Ska läsa resten av dokumentet innan jag bestämmer mig.