Jag har fixat lite med hur veckor fungerar på Dreamhorse.se.

Varje vecka dras ju skatt och så för att jämna ut lite bland spelarna. Kommer det in mycket pengar delas mer ut i “lön” till alla.

Det som är nytt är att om banken ligger negativt (vilket kan hända om spelare nollställer sitt konto när de ligger mycket minus) tar den mer skatt av de som har mest.

Just nu ligger banken minus runt 800 000, vilket är lite extremt. Det har uppstått på grund av ett oansvarigt spelande av mina robotspelare. Jag har fixat med robotarna så att de ska vara ansvarigare med sina pengar i framtiden, men det finns ju risk att mänskliga spelare agerar annorlunda! Situationen kan uppstå igen och måste hanteras automatiskt.

Banken kommer att börja med att ta från den som har mest. Skatten blir hälften av skillnaden i pengar mellan den som har mest och den som har näst mest.

Därefter, om banken fortfarande ligger på minus, kommer den ta skillnaden mellan nr 2 och 3 från nr 1 och 2.

Är ni med? Det är lite svårt att beskriva det i text, tycker jag.

Banken fortsätter 20 gånger på det viset med fler och fler spelare varje gång om den inte hamnar på plus innan dess.

Effekten kommer bli att ordningen inte ändras, men skillnaderna spelare emellan kommer att minska.

För att man ska kunna planera för det här har jag skrivit ut när veckan slutar i pengarapporten (klicka på pengarna längst upp):

image

Robotar kommer inte att bjuda på hästar vars auktion slutar efter den tidpunkten för att kunna planera sina pengar lite bättre.

Det kan vara bra att veta när man skapar auktioner.