Jag har läst en artikel som jag inte tyckte var så bra om detta, så jag tänkte att jag skriver ett eget blogginlägg med min syn på det hela. “Den tekniska överklassen” är ett nytt begrepp som jag inte hade hört förut, så först måste vi bli överens om vad begreppet betyder. Sedan kan vi diskutera vad det innebär.

Samhällsklass (från latin classis, jämför calare, kalla, sammankalla) eller socialgrupp är ett samhällsvetenskapligt begrepp som används inom sociologi och statsvetenskap. En samhällsklass är en grupp i ett samhälle som har liknande socioekonomiska förutsättningar. I traditionella samhällen kan även juridiska rättigheter skilja sig mellan olika grupper.

640px-Pyramid_of_Capitalist_SystemPengar är makt. Eller ger makt. Vi är överens om det, va? Man kan köpa reklamutrymme tills man får en politisk position eller betala lobbyister så att de önskemål man har blir verklighet i politiken. Och så vidare. Det viktiga är inte att du gör det, utan att du har förutsättningen att kunna göra det. Bra, nu kan vi gå vidare.

Kunskap är makt. Inte på precis samma sätt, men har du kunskap kan du få ett bra jobb, och du kan argumentera för din sak på ett sätt som gör att få kan säga emot dig. Det ger makt. Eller förutsättningen till makt. Du kan välja att inte använda din kunskap till att tillskansa dig makt över andra, men du sitter där och har förutsättningen.

Så om man har mycket pengar stiger man i samhällsklasserna alldeles automatiskt. Man befinner sig till exempel i överklassen för att man har en viss mängd pengar att röra sig med (jag vet inte var gränsen går, så jag ska inte uttala mig om just gränsen).

Det borde ge att om du har mycket kunskap stiger du också automatiskt i samhällsklasserna, fast på en annan skala.

Jag skulle vilja mynta uttrycket “Akademisk överklass“. Det är de som besitter en stor kunskap inom något område och skulle kunna använda det för att skaffa sig makt över andra. Märk väl att makt över andra inte behöver vara dåligt. För min del har jag gärna någon på det företag jag jobbar som tar beslut om saker som påverkar mig, där denna någon har en omfattande kunskap inom området. På samma sätt ser jag inte ett problem om makthavarna använder sig av rådgivare som är utvalda för sin kunskap. Däremot är vi illa ute om vi därifrån börjar glida mot att de utan kunskap inte ska få vara med och bestämma alls. Det är inte demokratiskt.

Den tekniska överklassen skulle med allt ovanstående kanske vara en del av den akademiska överklassen, om det inte ringade så fel då det sitter så många självlärda personer ute i stugorna som jag ändå skulle vilja placera i den här gruppen. Kan man vara akademisk överklass om man inte grundar sin kunskap i en slutförd akademisk utbildning?

Kanske är den tekniska överklassen en helt annan del av människorna. För mig låter dock begreppet som en beskrivning av den del av befolkningen som besitter stor teknisk kunskap och därmed har potential att anskaffa sig makt på olika sätt. Det kan vara genom att det är dessa personer som utformar verktygen övriga befolkningen använder. Därigenom kan man omöjliggöra eller försvåra vissa operationer. Det är makt över användaren. Men det kan också vara genom att man genom sin tekniska kunskap blir tillfrågad i viktiga frågor, och alltså har möjlighet att påverka beslut i samhället och på arbetsplatser.

Någonting sådant tänker jag när jag hör “teknisk överklass”. Vad tänker du?

Låt oss lämna eventuella strukturella problem utanför diskussionen tills begreppet är definierat!