Jag tog och tittade lite i min statistik över populära sidor på bloggen. Där kan man se att under 2011 var nedanstående sidor mest poppis. Jag har gömt undan de sidor som inte skrevs 2011…

Post/sida Viewed Average size Entry Exit
Vart går gränsen?/kommentarer 61316 126.14 KB 35281 35091


Partiledarbyte och Viddes engagemang 5280 113.01 KB 942 560


Bakisdag och funderingar 3257 83.08 KB 224 198


”Förledande av ungdom” 2359 91.26 KB 726 352


Alla älskar dig/heart 2197 86.19 KB 1488 652


Vart går gränsen? 1733 111.32 KB 725 524


Mod The Sims Medieval 1558 86.72 KB 804 214

Det påminde mig om hur året började; partiledaren gjorde sin manöver och jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Då valde jag det roligare alternativet; att skratta.

Månne det kommer en sammanfattning här snart? Eller så får ni själva titta i arkivet… 🙂

Flattr this!