Flattr för december – vad vill du ha?

Av Vidde

Här kommer nästa rapport, som utlovat. Jag börjar känna att jag behöver nog antingen ägna mig mer åt att skapa värdefullt innehåll att lägga ut på nätet, eller göra bra reklam. Antagligen det första. Vad skulle du helst vilja att jag delade med mig av? Vad vill du flattra? Om du inte har flattr, vad…