Det är väl inte "länkning" de håller på med?

Jag  noterar att det verkar helt klart att “länkning till upphovsrättsskyddat material utgör ett tillgängliggörande för allmänheten enligt upphovsrättslagen”. (bild till vänster härifrån <-länk)

Jag kan lite förstå hur man resonerar just i det här fallet, men jag tycker ändå att det blir principiellt fel. I detta fall kanske det inte var så lätt att hitta själv, och att då ge länken till folk som inte skulle ha hittat själva… ptja.

Men vad innebär det för kommande rättsfall? Om jag sätter upp en sida som bara länkar till en massa saker jag (eller andra) hittar på nätet, tillgängliggör jag och är brottsling då? Hur är det med att utbilda folk så att de hittar länkarna själva?

Jag vet att jag alltid drar allting till sin spets, och då verkar allting ganska illa. Men någon måste göra det. Om ingen gör det står vi snart någonstans där vi inte vill vara och undrar varför ingen tänkte efter före…