Det tar mig lite tillbaka i tiden och över havet att se anslag om att någon är efterlyst. Det känns lite vilda västern, tycker jag. Det som saknas är ju hur mycket pengar det är satt på hans huvud och om det är meningen att vi ska leverera honom levande eller om det inte spelar någon roll.

Jag har ingen aning om vad som hände mellan honom och de där kvinnorna som säger att han våldtagit dem, men det jag har hört låter mest snurrigt. Timing och annat lockar ju också till en del konspirationsteorier. Jag vet inte om man ska spekulera så mycket. Speciellt eftersom vi i Sverige i alla fall påstår att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Och jag tycker inte att man ska döma någon utanför domstol. Men det ligger väl i människans natur att prata, antar jag.

Svenska regler verkar ju även vara lite snurriga. Från Expressen:

Marianne Ny vill inte kommentera vilka erbjudanden som hon fått eller inte fått från försvaret, men menar att det inte skulle vara möjligt att förhöra Assange via länk eller på en ambassad.
– Det finns inte något utrymme för det i svensk rätt. När man hör en misstänkt finns det ett antal regler som ska iakttagas, säger Marianne Ny.
Marianne Ny ger ett exempel:
– Vad skulle man till exempel göra om det efter förhöret fanns anledning att frihetsberöva den misstänkte.

Så eftersom att man kanske vill frihetsberöva honom beroende på vad han säger så låter man hellre bli att höra honom, och efterlyser honom istället. Eftersom de inte tycker att de fått förhöra honom. Politikerbloggen:

– Det har inte varit möjligt att få till stånd ett förhör, säger åklagaren Marianne Ny.

Hade det inte varit mer logiskt att förhöra honom på vilket sätt som än är möjligt eller praktiskt och sedan efterlysa honom om det behövs? Det måste vara något jag inte förstår här. Jag vet inte om jag kanske ska tycka att det är bra att de svenska reglerna gör att Assanges brittiska försvarare Mark Stephens tolkar situationen som att det är överåklagare Marianne Ny som är galen. (citat från Expressen igen)

– Jag känner inte kvinnan men hennes beteende liknar, som vi skulle säga i England, en osäkrad kanon som rullar runt på däck.

På så sätt framstår det inte som att hela Sverige är galna, utan bara Marianne Ny. Det är lite orättvist mot henne, för vad jag har sett så verkar hon lite agera med bakbundna händer, medan världen ser på. DN:

Häktningen på torsdagen av Wikileaks grundare Julian Assange väckte stor uppmärksamhet i internationella medier.

Det brittiska mediebolaget BBC hade nyheten länge under torsdagen på tredje plats på sin hemsida. Bara den irländska skuldkrisen och GM:s återkomst till New Yorkbörsen ansågs ha högre nyhetsvärde än våldtäktsanklagelserna och den internationella efterlysningen av Assange.

Även ärevördiga New York Times hade Assange-nyheten på framskjutande plats på sin hemsida liksom exempelvis tyska Stern och franska Le Monde.

Den internationella nyhetsbyråerna AFP satte genast upp historien högt på sin nyhetsdagordningen. Även Reuters rapporterade fylligt, liksom de nordiska ländernas nättidningar och nyhetsbyråer.