På sistone har jag hamnat i lite diskussioner angående vad som är mest demokratiskt, att alla får säga sitt i alla frågor, eller om man ska låta framröstade ombud ta alla besluten. Typ någon form av direktdemokrati eller ombud, helt enkelt.

Själv är jag av den åsikten att även om det skulle vara bra om alla fick vara med och bestämma så går det inte. För alla hinner inte sätta sig in i alla frågor. Nu menar jag alltså på nationell nivå, men det kan även appliceras både uppåt och nedåt. I större och mindre sammanhang.

Och jag märker ju att de tankegångarna finns i Piratpartiet också. Folk har åsikter inte bara på vilka beslut styrelsen tar, utan även om det faktiskt ska vara de eller medlemmarna som fattar besluten.

Ikväll har vi fikat och pratat med partiledare Rick Falkvinge här i Västerås. Syftet var att prata om organisationen och hur vi ska få det att fungera lokalt utan att bryta mot stadgarna i partiet.

Det kändes inte som att vi fick det riktigt utrett, men vi luftade en hel del tankar. Årsmötet för föreningsuppstarten blir av som det är tänkt, men det är årsmötet som beslutar om vi ska starta en förening eller inte. Föreningen skulle i så fall bli helt skild från partiet.

Val till valkretsledare kan tydligen ske, och det vill jag personligen att vi gör så snart som möjligt, för ju fortare vi kan utnyttja de demokratiska möjligheter som redan finns på plats i partiet, desto bättre. Förankringen måste bli bättre bland medlemmarna. Nu finns det, som en del så fint uttrycker det, ett demokratiskt underskott, och det känns verkligen.

Sen ser ju jag inte dessa roller som något som innebär någon egentlig makt, utan det är mer ett ansvar att se till att saker funkar. Och vara behjälplig där det behövs. Men på något sätt får man ändå föra piraters talan om man sitter på de positionerna. Det går inte att komma ifrån. Media ringer inte upp svärmen. De ringer och frågar efter ansvarig.

Då känns det fel att inte ha en förtroendevald på den posten.

Frågan är hur man bäst löser allting. Är det Ricks “gör vad ni vill så tar vi hand om det tråkiga och byråkratiska” som är det bästa? Eller är det en organisation uppbyggd på det traditionella viset med ordförande som håller koll på kassör, bland annat, som då håller i pengarna.

För tydligen kan vi få ett bankkonto, men jag tänker nog inte befatta mig med det. Jag vill ha en kassör eller pengaansvarig (eller om vi ska kalla det nåt annat), och det finns goda skäl till det. Jag gillar inte att handskas med pengar och räknar dem inte. Mitt eget konto måste ha en massa säkerhetsanordningar som jag konstruerat för mig själv för att pengarna inte ska vara helt slut den 10:e varje månad.

Det blir helt enkelt för många roller på en och samma person. Men allt går ju att lösa… Men nu ska jag sova, för det är en lång dag imorrn.