På sistone har jag läst lite positiva nyheter om att somliga bredbandsleverantörer inte sparar information om sina kunders ip-nummer, och därmed inte heller kan lämna ut dem.

Bredbandsbolaget säger såhär när jag frågar dem:

Vi vill inte lagra IP-uppgifter längre än nödvändigt. Lagen om elektronisk kommunikation (kap6 §8) ger möjlighet att lagra viss tid för att förhindra “obehörig användning av näten” (t ex sabotage eller bedrägerier). De myndigheter som övervakar vår verksamhet (Post- och Telestyrelsen) ställer också krav på att vi ska ha fungerande nät. För att skydda våra kunder anser vi att det är nödvändigt att lagra uppgifter under en begränsad tid. Det rör sig om tre veckor.

Jag är osäker på hur detta skyddar mig, och funderar på om man valde fel leverantör. Men att de inte sparar uppgifterna längre än så får väl kanske ses som ett plus då.

På det stora hela tycker jag att det är bra att företagen lyssnar på sina kunder och beter sig på efterfrågat vis. Tänk om våra folkvalda kunde göra samma sak… Eller åtminstone gjorde som de lovat och gått till val på. Jag har aldrig gillat kappvändarpolitiker, utan vill veta vad jag röstar på. När partierna ändrar sig mitt i mandatperioden går de ju delvis emot dem som röstat på dem.