Catcam

Av Vidde

This is a funny way to take photos! Micke gave me this link.

La Stocka

Av Vidde

There is now more pictures of La Stocka. She looks really happy! =)

Midsummer weekend

Av Vidde

I was all over the place this friday. I didn’t sleep well, and then everything seemed to happen at once. And then everyone wanted information about what was going on (including me), but everyone was too busy to tell everyone else or listen to what they said. Gah! But it ended well. Barbeque and nice…

Lägga ned CSN?

Av Vidde

Nu vill tydligen centern lägga ned CSN. Jag har hört förslaget förut, men då var det folk från MUF som förespråkade det för mig i diskussioner som inte alltid höll sig på en vuxen nivå från deras sida… Visst, de har en vision om att reglerna ska vara desamma, men att servicen ska bli bättre.…