Jag lär mig mer och mer: om det inte finns garanti kommer tillverkaren inte att hjälpa dig. Och inte säljaren heller. Detta lär jag mig genom att titta på Plus. När fallen väl hamnar på Plus är det visserligen stor chans att man får den hjälp man tycker att man har rätt till, men alla får inte plats på Plus.

Så kolla garantin när ni köper någonting. Reklamationstiden spelar ingen roll. Har garantin gått ut får du ett helvete om du vill ha något fixat med saken du köpt.

Så brukade det inte vara i världen. Men jag tycker att det känns som att allt mer och mer handlar om pengar och mindre om människor…