Det finns ingen tid. Det är bara något vi människor hittat på för att mäta händelser (rörelse).