Verkligheten innehållandes kvantdatorer är visst närmare! Det som fick mig att utbrista “Jag visste det!” i den länkade artikeln är den sista meningen:

Materien där ljuset förvaras är en superkall gas, med en temperatur nära absoluta nollpunkten, -273 grader.

Min teori är nämligen att tid är rörelse, och där det inte finns någon rörelse finns heller ingen tid. Värme är också rörelse. Så, vid absoluta nollpunkten (som inte kan uppnås, för vi skulle inte kunna uppfatta att vi gjort det, då objektet inte färdas framåt med oss i tiden) finns varken rörelse eller tid och ljuset står still. Kul vad? =)