#34248 + (5) - [x]
Hur många poliser behövs det för att skruva i en glödlampa.
50 - 1 för att byta glödlampa och 49 för att ta med sig alla glödlampor i byggnaden som bevismaterial.