Ännu en religion att ta ställning till. Hur vet vi att det INTE är så? Antalet pirater sjunker, och den globala medeltemperaturen stiger. Det kan ju inte vara en slump! =) Tack Henka för denna mycket värdefulla upplysning!