14:08:11 Vidde: när du tankar en mapp med rar-filer står det i mappnamnet vad det är förnåt
14:08:27 evilsis: gör det?
14:08:44 Vidde: Om det inte gör det, tanka det inte
14:09:08 evilsis: vart läser man då???
14:09:17 Vidde: Men…

14:12:03 evilsis: vad är en vob-fil då?
14:12:18 Vidde: Men det har jag ju redan sagt! Det är som en bin-fil fast för dvd
14:13:25 evilsis: använder man winrar till den alltså?
14:13:40 Vidde: rar-filerna ja!
14:14:01 evilsis: …