Jag och min labkompis Peter ska skriva ett memory-spel i VB-kursen. Men eftersom det är projektet så krävs pseudo-kod och annan dokumentation.

Från projektspecifikationen:
“En punktlista över de krav som ställs på projektuppgiften:

· Preliminär rapport innehållandes:
o Framsida med namn, personnummer, mailadresser och projektnamn
o Förklaring av projektet
o Flödesdiagram, pseudokod eller funktionshierarki

· Demonstration av programmet

· Slutgiltig rapport: (tänkt läsare = klasskamrat på kursen som inte gjort denna
uppgift)
o Framsida med namn, personnummer, mailadresser och projektnamn
o Kort teknisk beskrivning av programmet
o De ändringar som gjorts utifrån den preliminära rapporten
o Hur programmet är testat (vilka indata är testade, kombinationer, etc.)
o Beskriv eventuella kända brister i programmet
o De problem som stötts på under utvecklingen och hur dessa har lösts
o Bilaga: Användarmanual (tänkt läsare = din mor/far)”

Den näst sista punkten kräver projektdagbok. =) Tur att man har erfarenhet av det. Då blir det lättare att strukturera. De två problem som vi redan nu stöter på är:

o Om man har ett gäng bilder, som ritats ut genom nån funktion som anropas från nån klass (vi vet inte hur man gör klasser, men det känns som en bra idé att använda dem ändå), och så klickar användaren på en av dem, hur ser det då ut när man hanterar detta? Man vill ju gärna veta vilken bild som klickats, så det känns logiskt att hantera det i klassen. När man klickar på bild nr 2, då vill man ju kolla om det kortets kompis är uppvänt, och i så fall vill man “ta bort” (eller sluta visa) de två korten och ge den spelaren poäng.

o Hur skapar man ett annat formulär som kommer fram när användaren klickar på en knapp? Detta är nog inte så svårt. Men hur hanterar man data som användaren kanske matar in här? Eller snarare, hur löser man detta smartast? Det finns säkert fler sätt att lösa problemet, för det brukar det göra i VB. =)

Anledningen till att man funderar på sånt innan man skrivit pseudokoden är att man inte är van att skriva pseudokod. Det finns ju typ ingen som helst anledning att skriva nåt dylikt om man jobbar ensam med något. Eller… visst brukar jag kladda ner saker på papper när jag gör egna program, men då är ju formen jag skriver på helt oviktig, eftersom det bara är jag som ska läsa det.

I alla fall så är det svårt att skriva pseudokod för nåt man inte har en aning om hur man ska lösa. Jag skulle bara skriva “lös det och det på nåt sätt”, men jag har en känsla av att det inte skulle bli godkänt.

Sådärja, dagens meningslösa svammel avklarat. Himla praktiskt för mig att lägga informationen här, men det känns som att det inte intresserar någon annan än migsjälv, och i det här fallet kanske min labkompis. =) Så har du tagit dig ända ner hit utan att förstå något alls… ja, då får du väl skylla digsjälv för att du läser! 😉