“…and I’m gonna get bored with you and feel trapped, cause that’s what happens with me”

Jag känner mig så ensam. Det fattas något stort i mitt liv. Det finns ett stort tomrum som jag behöver fylla.