Min katt Åzkar till vänster. Syrrans katt Benjamin till höger. När vi inte har nån annan att krama blir det dem…