Vidde fattar nada. Eller inte nada, men tillräckligt lite för att vara rejält förvirrad.