Vad vill Piratpartiet egentligen?

Av Vidde

På kort sikt vill vi att du väljer in oss till riksdag, kommun och landsting. Det är bara du som kan göra det med din röst. På ännu kortare sikt vill vi sätta upp en valstuga för att kunna informera ännu fler om hur viktigt det är att man väljer individers rättssäkerhet, frihet och privatliv…