To know and educate or to just spread propaganda?

Av Vidde

It just hit me. I like to read what opponents to my opinions have to say. That way I can understand them, and get a deeper understanding of the entire problem. But the drawback is obviously that when a less knowing person asks me about the whole thing, I don’t know where to start. So…

Skriver mycket

Av Vidde

Jag vet varför jag skriver så mycket också. Det är för att det är så många känslor i mig, och skriva är enda sättet jag vet att få ut dem på. Det blir rätt mycket text på det sättet.

Egen blog

Av Vidde

Eftersom det är så fruktansvärt poppis att ha en sån här måste man ju ha det. Och så kan den ersätta min hemsida som aldrig blir.