Instagram
Skylten i hissen känner sig inte sedd och börjar bli frustrerad… #windows10 #informationsskyltarbörintekörawindows #osedd #frustration #meränfemgånger