Som jag nyss meddelat på företagsbloggen finns det nu en alldeles ny knapp på MyMission-sidan. Den använder man när man inte vill att saker man gjort klart för dagen ska ligga längst upp, utan flytta sig längre ned i listan.
mission - move down

För att denna ska kunna användas behöver du förstås skapa ett konto och sedan lägga till uppdrag åt dig själv. Läs om hur du gör detta här!