Som jag nyss meddelat på företagsbloggen finns det nu en alldeles ny knapp på MyMission-sidan. Den använder man när man inte vill att saker man gjort klart för dagen ska ligga längst upp, utan flytta sig längre ned i listan.
mission - move down

För att denna ska kunna användas behöver du förstås skapa ett konto och sedan lägga till uppdrag åt dig själv. Läs om hur du gör detta här!

Flattr this!