Nu hade jag tänkt lyssna på seminarium om skola för framtidens samhälle arrangerat av Fryshuset, men jag var tydligen inte ute i tillräckligt god tid. Det hela verkar fruktansvärt populärt, och man får inte ens plats att komma in i lokalen.

Det är ju bra att många bryr sig om hur man bäst förbereder ungdomar för en värld som vi bara kan föreställa oss med mycket fantasi.

Jag har hört många säga att vi kanske inte behöver lära ut lika mycket historia eller liknande eftersom allt ändå går att googla sig till. Miniräknaren är ju en naturlig del av skolan nu för tiden, och det är nog ingen tvekan om att datorer i olika utföranden kommer vara en naturlig del av utbildningen i framtiden.

Jag vill påpeka att även om man flitigt använder miniräknare i skolan fick i alla fall jag visa att jag kunde räkna själv innan miniräknare kom på fråga.

Jag tror att just historia är viktigt att lära ut i skolan och se till att det blir rätt. Om vi bara lär ut verktyg finns risken att framtidens folk lätt vilseleds. Det kanske viktigaste att lära ut är källkritiskt tänkande.

Google har fått sig ett eget verb i språket och då är det viktigt att komma ihåg att Google är ett vinstdrivande företag. Man kan inte lita på allt man läser på internet. Jag hoppas att jag är bra på att sålla dravel från fakta, men ibland är det inte helt lätt.

Ibland kan man tro att det som skrivs mest är det som är rätt, men det är inte alltid sant.

Jag hör lite från lokalen, och får höra att just i skrivande stund pratar Bertil Östberg om att det är viktigt att elever kan läsa bra. På senare år har jag hört om många som inte kan läsa efter nio år i skolan. Hur det går till är för mig helt obegripligt. Om ett sådant problem inte är löst kan man inte gå vidare i undervisningen alls. Där känner jag att läraren måste ha verktyg att upptäcka och lösa problemet.

Vissa barn kan tydligen sjunga alfabetet vid tre års ålder eftersom de har dataspel hemma där de lär sig dyligt. Det blir nog lätt väldigt snedvridet i skolan när vissa elever redan börjat sin utbildning hemma vid datorn och andra kanske inte har samma möjligheter. Hur löser man det utan att särbehandling och utan att bromsa utvecklingen hos de som ligger före?

Svaret blir att ge eleverna möjlighet att lära sig själva i skolan, att lära av varandra och att skolan ska vara en stödjande och vägledande hand i det hela.

Piratpartiets syn på det hela är att det bör vara lika självklart att skolan tillhandahåller tillgång till datorer som att de tillhandahåller pennor och miniräknare, och att skolans uppgift även är att lära och hjälpa eleverna använda dessa verktyg.

Spaningarna går vidare…

image