På grund av min okunnighet har jag alltid tyckt att liv inte nödvändigtvis måste baseras på samma ämnen som människan. Alla såna kreationister som har hävdat att det är bevis nog för att gud finns bara att det finns liv här har verkat dumma för mig. För jag tyckte snarare att livet som finns här ser ut som det gör på grund av de omständigheter som råder här. Det är inte så att vi har tur att omständigheterna är anpassade till livet, det är naturligtvis livet som har anpassat sig till omständigheterna.

För mig, som inte kan något om molekylärbiologi, verkade det självklart att de ämnen livsformer består av även de beror på den omgivning livet uppstår i.

Nu har NASA hittat såna livsformer, enligt metro häromdagen, och forskare överallt är glada.

Själv väntar jag en smula otåligt på star trek-åldern. Bakterier som sådana är ju rätt tråkigt för en vanlig människa som jag.

image