Gårdagens votering om ajournering bifölls, och när man nu besöker forumdelen för mötet möts man av följande meddelande.

Mötet har i ordningsfråga beslutat att ajournera sig till helgen 3-5 december. Därför håller medlemsmötet nu paus.

Mötespresidiet kommer att ta fram en uppdaterad tidsplan för återstående frågor. Presidiet kommer också att se till att det skickas ut en påminnelse innan mötet återupptas fredagen den 3:e december.

Alla delar av mötesforumet kommer att hållas stängda fram till dess, med undantag av forumdelen ‘Ordet är fritt‘. Notera dock att mötespresidiet inte förväntas läsa, svara eller moderera i den delen av mötesforumet, även om presidiet naturligtvis har rätten att göra så.