För lite sedan skrev jag ett blogginlägg som jag döpte till Undrar du hur du ska rösta. Det var lite skämtsamt, för det man genast tänker när man läser rubriken är ju att det ska handla om vad man ska rösta på. Istället handlade inlägget om hur man gör när man röstar, hur man röstar på mig och varför det är viktigt att alla röstar.

Om du undrar över vilket parti du ska rösta på finns det en valkompass du kan använda dig av. Den stämde väldigt bra in på mig, så chansen är stor att den stämmer bra på dig också.

Gör den, och rösta sedan senast 19:e september! Fast du är ju naturligtvis fri att rösta på något annat än valkompassen säger. Så länge du gör din egen uppfattning.

Demokrati är en vacker tanke. Alla får vara med och bestämma. Allas röst är lika mycket värd. Alla har lika mycket makt.

I verkligheten är det inte så lätt som det låter att uppnå. Den som har mer pengar har till exempel större möjlighet att påverka genom att synas innan val. Det i sig är odemokratiskt, men väldigt svårt att motverka.

Sedan har vi alla dessa vallöften som inte hålls. Det enda vi kan göra åt det är att minnas dem i fyra år och inte rösta på samma parti igen. Eller jo visst. Vi kan protestera, skrika och bråka. Men FRA-lagen är ett lysande exempel på hur lite makt medborgarna egentligen har mellan valen eller i specifika frågor. Och hur lite de folkvalda respekterar dem de representerar…

Och så gäller det ju att när man ska bestämma sig har man all information så att man kan göra rätt val.

Men det största hotet mot demokratin är lågt valdeltagande. Lek med tanken att bara hälften av befolkningen bemödar sig med att gå och rösta. Sedan tänker vi oss att 60% av dessa röstat på den vinnande regeringen. Det betyder att 30% av befolkningen har fått bestämma över resten. För att det ska vara demokratiskt måste det vara majoriteten som bestämmer.

Om du inte röstar låter du någon annan bestämma, och det är inte säkert att de tänker på dig i vallokalen!

Självklart hoppas jag att du röstar på Piratpartiet för att vi är det enda partiet som på riktigt värnar de demokratiska grundvärderingarna, men det är ännu viktigare att du röstar efter ditt eget huvud.

Vi ses i vallokalen!

Flattr this