Jag tänkte ta upp en bit av Piratpartiets valmanifest som jag tycker är viktig. Den finns under kulturPiratpartiets hemsida.

UTBILDA KREATÖRER

Enskilda kreatörer är ofta intresserade av nya, tekniska möjligheter att skapa och att nå ut till sin publik. Ofta hämmas de av att de inte vet att den nya tekniken även erbjuder en uppsjö av nya sätt att få ekonomisk ersättning för arbetet. För att förbättra kreatörernas villkor i det nya kulturlandskapet är det viktigt att förse dem med information. Detta vill vi göra bland annat genom att:

  1. Låta de utbildningssäten som utbildar framtidens kreatörer få ett större ansvar för att utbilda de nya kreatörerna för det kulturlandskap de kommer att ge sig ut i. Det är inte acceptabelt att man till stor del fokuserar på att lära ut föråldrade system för skapande, distribution, försäljning och annan ersättning som hör det gamla kulturlandskapet till.
  2. Se till att informera blivande kreatörer om fria mjukvaror som kan använda i deras skapande, istället för att bara hänvisa till dagens dyra stängda mjukvaror.

Uppmuntra alla former av deltagarkultur så mycket som möjligt. Att skapa och sprida kultur är berikande och därför bör även spridning av deltagarkultur uppmuntras.

Det är ett gammalt problem att det sker en inlåsningseffekt genom att man utbildas i ett enda program i sin utbildning, och sedan fortsätter att använda det eftersom det är det enda man kan. Ibland är det inte speciellt svårt att skola om sig, men det finns en bekvämlighet med att fortsätta med vad man redan kan. Ta bara Open Office till exempel. Jag vet många som sitter med en olaglig kopia av Microsoft Office och inte gör speciellt avancerade saker, men ändå är det mer bekvämt att använda det man fick lära sig i skolan. Det är inte intressant att traggla med ett nytt verktyg precis när man ska skapa något.

Det vore naivt att tro att kulturskapare skulle vara något undantag, och därför behöver de utbildning i flera miljöer för att slippa inlåsningseffekter.

Därför att vi bryr oss om kreatörer vill vi i Piratpartiet också göra något för att hjälpa dem leva i den värld jag inte tror att vi kan undvika ens om vi ville. Fildelning är här för att stanna, oavsett om vi vill eller inte. Det måste man anpassa sig till, eller syssla med något som inte påverkas av den kulturspridning som sker mellan privatpersoner världen över varje dag.

Själv har jag anpassat mig genom att lägga upp min musik på nätet. Det har gjort att istället för att noll (0) personer jag inte känner har hört den är det folk från hela världen som fått ta del av den. Om jag hade valt att satsa på musik och gjort mer än en låt om året hade jag inte bara varit tacksam för den marknadsföringen, utan beroende av den.

Är det helt nödvändigt att vara med i STIM för att tjäna pengar? Själv gick jag inte med där, för enligt de papper som skickades hem till mig 2005 skulle jag vara tvungen att betala för att fortsätta ha min musik tillgänglig på nätet. Det kändes bakvänt. Men å andra sidan kan det bli knepigt att trycka skivor om man inte är med.

Å tredje sidan (det finns visst många sidor) säger wikipedia:

Medlemskap i Stim medför automatiskt medlemskap i Nordisk Copyright Bureau (NCB)[3], vilket innebär att rätten att trycka skivor, s.k mekaniska rättigheter, förvaltas av NCB. NCB kräver att upphovsmannen trycker en text motsvarande “ALLA RÄTTIGHETER RESERVERAS/ALL RIGHTS RESERVED” på skivan[4], vilket ytterligare omöjliggör ex. en Creative Commons-licens på ett eller flera verk (där motsvarigheten är “Some rights reserved”). En ansluten kompositör som vill trycka sin egna musik på till exempel en cd-skiva måste betala till NCB, utom i speciella undantagsfall i små upplagor.[5] Även icke ansluta kompositörer måste visa ett “fribrev” (ett godkännande) från NCB för att tryckeriet ska trycka skivan.

Här finns alltså en hel del problematik för den som vill använda internet som marknadsföringsplats. Att inte ta med detta i en musik-utbildning skapar artister som är rädda för teknik.

En annan aspekt är att när jag gick innovationsprogrammet nämndes inte alternativet att utveckla något under Open Source-licens. Att göra det skapar en hel del good will, men hur tjänar man pengar då? Att diskussionen inte ens förs på ett program för innovation är faktiskt märkligt. Enligt min uppfattning ökar innovationen ju fler som får hjälpa till. Synnergi-effekten pratades det ju en hel del om. Nu har ju programmet ändrats en del sedan jag gick det, och jag har faktiskt ingen aning om det diskuteras i nuläget.

Det här är viktiga frågor. Om du bryr dig om framtidens skapande, rösta på Piratpartiet senast den 19:e september!

Flattr: Flattr this