Lite förvånad läser jag rubriken på nwt. Vad nu då, tänker jag och undrar vart mitt parti egentligen tar vägen. Inte tar vi väl ställning i fördelningspolitiska åsikter?

Debattartikeln är dessutom skriven av Anders Nordin, Olof Bjarnason och Marie Axelsson. Vettiga människor som jag vet förstår det här. Då blir det ännu märkligare.

Det är därför de skriver “Som riksdagskandidater för Piratpartiet vill vi poängtera att bränsleskatt inte är något Piratpartiet valt att ta ställning till.” och sedan fortsätter med “Istället vill vi påpeka hur lika allians och opposition är i denna och många andra frågor.”

Och det är ju sant. Speciellt i valtider tycker jag att partierna närmar sig varandra. I alla fall i vad de säger sig tycka. Alla vill göra folket till lags och därigenom vinna röster.

Piratpartiet däremot skiter i vad de andra partierna säger. Vi vill i alla fall förbättra samhället för framtida generationer genom att stifta lagar som skyddar folket och främjar kreativitet och istället för att lyssna på bakåtsträvande stora bolag med mycket pengar på fickan.

Debattartikeln fortsätter med att kritisera de krångliga systemen genom vilka man inhämtar avgifter för våra vägar.

Det är en vanlig taktik, verkar det, för andra partier att lova sänkning av skatt och sedan kompensera det med höjning någon annanstans. Piraterna tar sig en titt på det matematiska dilemmat, och föreslår en förenkling av hur pengarna ska inhämtas med mindre byråkrati.

Men om man läser riktigt noga så lägger sig inte Piratpartiet i om skatten sedan blir högre eller lägre. Det är upp till de andra partierna att besluta om. Med ett bättre jämförpris blir det då lättare att se att båda blocken vill åt samma håll.

Hur skatt på bensin med kompenserande avdrag någon annanstans förbättrar miljön är lite oklart. Kan det vara så att övriga partiers riktning är en önskan om att stå precis stilla?

Men tillbaka till rubriken då. “PP vill ha logiska miljöavgifter” Ja, jo. På samma sätt som att jag vill se vad mjölken kostar efter moms kanske. Men med den rubriken lockas man att tro att Piratpartiet vill ändra på storleken på miljöavgifterna. Det är vilseledande.

Och det kan man göra när man har en tidning. Man kan vilseleda utan att ljuga. Man kan styra lite hur folk tänker innan de börjar läsa och på så sätt få dem att läsa något annat än det som egentligen är skrivet.

Tacka vet jag min blogg. Här sätter jag mina egna rubriker. Vilseleder jag ibland? Ja, det kanske jag gör för att locka läsare. Men det är på skribentens villkor. Lite friare. Lite bångstyrigare. Det gillar jag.