I ett tidigare inlägg skrev jag att man bör vara ytterst försiktig med vilken information man samlar in, eftersom det aldrig, aldrig, aldrig är helt otänkbart att den insamlade informationen hamnar i orätta händer.

Rick Falkvinge har nu skrivit ett blogginlägg som med all önskad tydlighet beskriver vad jag syftade på när jag funderade över FRA.

Läs det, och läs sedan nedanstående text igen.

FRA har antagligen säkrare system som inte knäcks lika lätt, men informationen blir trots allt insamlad och lagrad. Även om den är lagrad på en säker plats är det minst en människa som håller i nyckeln. Den människan måste förr eller senare bytas ut mot en annan, och vem det blir beror på vart makten ligger den dagen.

Känns det tryggt?

Det är inte utan att det känns som att jag var lite förhastad i min paranoia. Det är ju ÄNNU VÄRRE! Man måste inte ens byta ut människorna innan man med nödvändighet måste svara nej på frågan om det känns tryggt. Det känns inte tryggt någonstans!