• Lussevaka den 12:e någon? #
  • Är binär #
  • Julbord med jobbet. Kul jul! 🙂 #
  • Gröt är inte glass! #

Powered by Twitter Tools