Igår kväll möttes ett gäng glada pirater hemma hos Jonas för att prata om det kommande året. Det var trevligt om än lite spretigt. Det fanns många viljor och tankar åt olika håll och det var inte lätt att samordna det hela, speciellt eftersom vi visste att allt inte skulle hinnas med.

Mycket pratades det såklart om kommun- och landstingsvalet och vad vi vill göra där. Om vi vill vara där. Alla var av förståeliga skäl inte överens, och jag tror personligen att det beror på att det inte är alldeles självklart hur PP’s politik appliceras på lokala frågor. Själv har jag inte läst så mycket lokalpress och vet därför inte vilka frågor som är aktuella lokalt.

Några frågor som diskuterades var:

 • Patientsäkerhet
  Försäkringsbolag kringgår tydligen sekretessen kring patienter genom att inte upplysa ordentligt om att de inte har tystnadsplikt när de begär ut information för att försäkra.
 • Transparens i kommunen
  Kommunfullmäktigemöten kan göras mer tillgängliga genom att man filmar dem och lägger ut dem på internet så att människor som inte har möjlighet att närvara fysiskt och på rätt tid ändå kan ta del av vad som sker
 • Kommuninvånarna kan säkerligen ges mer möjligheter att påverka genom olika forum på internet och kanske andra vägar också. Kommunikation kan ske åt båda hållen, och genom att vara en del av sociala nätverk märker man av strömningar som kanske inte märks genom att endast läsa insändare.
 • Vasteras.se kan förbättras. Det ska inte vara svårt att hitta telefonnummer i kommunen, bland annat.
 • Frågan om open source togs självklart upp
 • Bibliotek
  Digitalisering kan öka tillgängligheten av kultur parallellt med papperskopiorna (som jag föredrar)
  Sparas personuppgifter tillsammans med information om vad jag läst? Hur länge sparas detta?
 • Internet som infrastruktur
  Hur ser uppkopplingsmöjligheterna ut i kommunen?
 • Övervakning
  Kameror i skolor, bibliotek och trafik
  Hur länge sparar parkeringsbolag bilder som tagits av felparkerade bilar och hur vet vi när bilden togs?

Jag har säkert missat något nu eftersom jag inte såg mig själv som en sekreterare utan mer tog antekningar för min egen skull. Hojta gärna i kommentarerna! Saker blev ju lite klarare för mig nu än när jag skrev detta. Så kan det gå.

För att organisera oss bättre bestämde vi att starta upp en lokal förening. Det finns en sedan tidigare som ligger vilande, så vi tänkte ta tag i den. Kallelse kommer att skickas ut och idéer fanns om att hålla ett öppet möte där även icke-medlemmar i Piratpartiet kan närvara.

Det finns mycket att göra och bestämma oss för, så det var jättekul att Jonas drog tag i min vaga idé om fika. Och så fick man se lite nya ansikten också. Nu gäller det bara att fortsätta!